Composición Filial Gallega 2019

Representante

Josefina Amor Cambón

Socia n.º 1727
Enfermera de Cuidados Intermedios
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Vocal

Eva M.ª Suárez Fontaiña

Socia n.º 1721
Enfermera Cuidados Intermedios
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Vocal

Ricardo Vicente Chao

Socio n.º 2417
Enfermero Unidad de Recuperación Cirugía Cardiaca
Hospital Álvaro Cunqueiro

Vocal

Dulce Moscoso Otero

Socio n.º 2131
Profesora Estancias Clínicas III E Practicum (Escolástica Universitaria de Enfermaría de A Coruña)
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña