Renovació de vocals i/o representants

La filial d’infermeria catalana de la AEEC, us comunica la renovació de vocals i/o representants.

Els vocals i/o representants de la Filial formaran part del Comitè Científic i Organitzatiu del Congrés Anual de la Societat Catalana de Cardiologia. En els estatuts de la AEEC en la Web, estan descrits els compromisos com vocals i/o representants (Títol X sencer – Art. 25.1, 72).

En l’actualitat som 4 vocals, tres de la província de Barcelona i un de la província de Girona. Seria interessant un grup més heterogeni amb infermers/es d’arreu del territori i de diferentes serveis del àmbit de la cardiologia; d’aquesta manera enriquiríem més la vocalia catalana de la AEEC. Es valorarà tant el currículum i el perfil com el servei al que pertany i a la província on treballa.

Requisits:

  • Exercir l’activitat laboral com infermer/a en l’àmbit de la Cardiologia
  • Ser soci de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

Aquest any es renoven:

Tres vocals

Animeu-vos, junts podrem fer molta feina. La data límit serà fins al 10.10.2019. Heu d’emplenar la sol·licitud i remetre-la juntament amb el vostre currículum a la secretaria de la AEEC: secre@enfermeriaencardiologia.com

La resposta a les sol·licituds serà via mail.

Una abraçada,

Jonatan Valverde Bernal

Representant de la Filial Catalana de la AEEC